Fra Vestnytt 14. juni 2003: Vandrarheim ved verdas ende 

Klikk på bildet for større

Fra Vestnytt 14. juni 2003 v/ Karstein Sæverås:

 

Unik plassering: Anita Bakken og broren Rudi Bakken (til venstre) driv nyopna Øygarden Vandrerhjem på Hellesøy. Egil Drange frå Norske Vandrerhjem meiner staden har ein unik plassering, heilt ute ved havet og likevel berre ein time frå byen.

1. juni fekk Øygarden den første vandrarheimen i Region Vest, 

ytst mot havet på Hellesøy. Målet er å skapa ein uformell møtestad for turistar og folk lokalt. På Hellesøy har der vore høg aktivitet dei siste månadene, for å få klart tilbodet til sesongen og slik kunna byrja å innarbeida staden. Her har me vore i full gang ei stund, men den offisielle opninga som vandrarheim var 1. juni, seier Rudi Bakken, som er overraska over at så mange allreie har teke kontakt og vil vitja det nyopna tilbodet på Hellesøy. Saman med systera Anita Bakken driv han det som no beiter øygar­den Vandrerhjem, Hellesøy. Tid­legare Hellesøy Maritime Gjeste­tun og Hellesøy Kafe og selskaps­lokaler er teke over, men namnet Hellesøy Kafe vil leva vidare saman med vandrarheimen.

Verdas ende 

Dette vert ein prøvesesong for oss, der me først må komma oss opp og stå. Det er nytt med vandrarheim her ute, men ein stor styrke for oss å vera del av eit nettverk med tradisjoner og rutiner, seier Anita Bakken.

Det er familieselskapet Heba AS, der også ektemann Asbjørn Hellesøy er med, som eig kafeén og driv vandrarheimen. Det er investert for kring sju millionar kroner i båtar og hus, i mars vart kjøkkenet bygd om før kafeen opna i april. Nokre rom er bygd om for å passa til profilen, men her er ingen sovesalar og altan til alle rom. Då VestNytt vitja den nye vandrarheimen, var også Egil Drange frå Norske Vandrerhjem tilstades ved anlegget like ved Hellesøy hamn.

     Me har mange vandrarheimar på Vestlandet, men dei fleste ligg i den indre delen der tradisjonane for turisme er større. Men den ytre delen er vel så interessesant, og lokaliseringa her ute i havgapet er heilt fantastisk. Her er ein berre 70 kilometer frå Bergen by, og likevel ved verdas ende, seier ein entusiastisk Egil Drange.

Han ser likevel at Hellesøy ikkje akkurat ligg i noko turist­løype, staden må marknadsførast med natur og aktivitetar. Ein er allreie i gang med båtutleige, og har fleire idear.

     Her har ein Kystmuseet i nær1eiken og mange ressursar i lokalsamfunnet, noko som også kan opna for pedagogisk program og tilbod retta mot skulane utanfor sesongen, seier Drange. I ein slik samanheng er det ein for­del at Norske Vandrerhjem er sjølvpålagd alkoholfrie, noko Drange meiner er ein fordel i høve til unge brukarar.

Kystmat

Dette er likevel ingen fråhalds­stad der ein sjekkar posane til gjestene, ein serverer berre ikkje alkohol. Også Anita Bakkeri mei­nar at skjenking er ein overvur­dert faktor for ein stad som dette, til skilnad frå eitt hotell eller ein restaurant.

     Me driv ein kafe med mid­dagsservering til sem ettermid­dag, og der er svært få som så langt har ønska vin eller øl til maten. Me satsar heller på ein profil med tradisjonell kystmat, kvardagsmat av fisk som me dreg på fjorden her, seier Bakken, som garanterer at fiskesuppa er verke­leg heimelaga.

Fiske er tydeleg også trekk­plaster for to tyskarar på veg til moloen, rusta til fiske frå topp til tå. Det summar allereie av fleire tungemål på Hellesøy, der ein no absolutt er del av ei internasjonalt fellesskap. Norske Vandrerhjem er del av eit nettverk med over­nattingsstader over heile verda, som kvar stad dreg nytte av.

     Me har gjester frå ulike verdsdelar og mange godt vaksne som no kjem attende til vandrar­heimane. Pris er nok ein faktor, men her er lett å komma i kon­takt med folk og truleg er den uformelle atmosfæra vel så vik­tig, meiner Egil Drange.

 

KARSTEIN SÆVERÅS

karstein@vestnytt.no

30.01.13      Hit Counter

Tilbake til Auto Inform Se bilder fra  Vandrerhjem  (Tidligere Gjestetunet)  

og/eller kafé.  Link til  Norske Vandrerhjem  1933 -2003 klikk her

Dvs bilder - tilbakeblikk Hellesøy klikk her

Se ny side fra juni 2004

Klikk annonsen til venstre fra 26. juni 2003 

Hellesøy i Øygarden har 36 flere solskinns dager i løpet av et år mer enn i  Bergen

Været er bedre i Øygarden. Kommer det dårlige været til Bergen, trenger du ofte ikke kjøre  mer enn en halv time ut av byen før du slipper unna regnet. De lokale værforskjeller er nemlig svært store. Dette bekrefter målestasjonen på Helliesøy som registrerer normalt 1310 mm nedbør i året.  Skyene reiser rett forbi og lar det regne 2250mm (målt på Florida) i Bergen og 3537 mm på Haukeland v/Gullfjellet. 

(Bergensavisen 24. juni 2001)

Nedenfor er bilder fra en midtvinters kveld: Klikk på bildet for å se dette 4 ganger større:

Hit Counter     Oppdatert 30.01.13  Bildet viser mot syd og tungt vær i Bergen Rongesundet - mot syd og mot Nord - kjempeopplevelse