Kunnskap til Bedre -

for å være Best ! 

Navnet "Auto Inform" betyr:

Auto: Del av kombinert form med forstavelsen =Selv-., F.eks sammen med ordet mobil =bevegelig blir Automobil på norsk forkortet til Bil. Andre sammensatte ord er Autohypnose (selvhypnose) Autograf (egenhendig skriftstykke - navnetrekk), Autogen (om sveising og skjæring) Autopilot (automatisk styresystem til fartøy) Autobiografi (selvbiografi), mm

Inform: Opplysning; (privat undervisning), -byrå -departement, konsulent, -kontor, -plikt, -sjef, -teori, tjeneste.

kontakt  416 78 183   eller    E-post  

Erfaring fra fortid -  i nåtid - for framtid !

Personlig - Kvalitet - Temakvelder - Organisasjon

oppdatert: 30.01.13 

Hit Counter

Tiden går ikke - den kommer.     Er du klar til å møte den ?

Seniorkonsulent  Svein K. Søiland 

"Ikke hvordan man har det - men hvordan man tar det er livets kunst".

 Bedrifter TENKER NYTT. Bruk konsulent "tjeners tjener" til hjelp for bedre arbeidsfellesskap (organisasjon), for personale (personlig kvalitet) og  formidling av kunnskap.

Depresjon er blitt en av jobblivets store utfordringer. Se faksimile

Kontakt tlf 416 78 183