Tilbakeblikk Brdr Wigand

WIGAND, BRØDRENE, Lars Hillesgt 26 ble startet i 1929 av Rolf og Johan-Lorentz Wigand. Virksomheten omfattet til å begynne med agenturer av diverse slag, fortrinnsvis motorsykler. Høsten 1931 ble overtatt representasjon av Morris automobiler for salg i Vest- og NordNorge. I januar 1932 flyttet bedriften til utstillingslokale i Nygårdsgt 2a. Samme år ble representasjon for Studebaker overtatt ved siden av Morris. Grunnet plassmangel flyttet firmaet i 1935 til nye og større lokaler i Jon Smørsgt 9, men da disse også snart ble for små, ble tomten Lars Hillesgt 26 innkjøpt i 1938 og Wigandgården bygget. Huset var ferdig høsten 1940. Firmaet disponerte der (i året 1945)  selv 1. og 2. etasje samt en del av kjelleren. Resten av kjelleren er nyttet til oppvarmet garage med plass til 40 biler. Da J. L Wigand avgikk ved døden i 1936 overtok Rolf Wigand som disponent. 
Markering (1993) Treff på Bilhuset Kråkenes AS Wi posten no   6 1974
Wi posten no   1 1972 klikk her for pdf file 2.20MB Wi posten no   7 
Wi posten no   2 1972 klikk her for pdf file 2.20MB Wi posten no   8 1975 klikk her for pdf file 2.21MB
Wi posten no   3 1973 Wi posten no   9 1975
Wi posten no   4 1973 klikk her for pdf file 2.36MB Wi posten no 10 1976
Wi posten no   5 1974 klikk her for pdf file 2.20MB Wi posten no 11 1977
Legenes Hus på Kalfaret Historien

Hit Counter      30.01.2013 hovedside veteraner