Auto Inform blader perioden 1989 til 1992 Dvs blader - forsider / innhold,  aktiviteter  og prosjekt  1989 - 92

Oppdatert 30.01.13

AI8908: Introduksjon, Temakvelder  høsten  89 - Evnen å fremskaffe informasjon er nøkkelen for utvikling.  Fra individualist til TEAM !    PEARL er programmet som innfrir.   Få sjelen ut av trykk kokeren !

Den eneste ting vi har å frykte, er frykten i oss selv.

Produktivitets Program -(Time Manager).

Alle sidene for dette bladet. Klikk her

AI9002. Utskrift fra den europeiske menneske rettighets konvensjon. Personlig kvalitet ? Kommentarer fra deltagere fra kurs i Auto Inform. Seminar: Administrasjon: Å vite hvordan - Ansvar for ledere ...... Lær deg selv å lære. Gode samarbeidspartnere: Data Care.  Perle ? Space Desk - Den mest praktiske arbeidsplassen.

AI9006 Svart PR - Bakvaskelse Studie og oppskrift   til  "motangrep"  i en bestemt sak for å motvirke skader i forhold til personer.

AI9009 Introduksjon av Auto Inform som startet sin virksomhet i 1984 på bakgrunn av behov for bedre forståelse og personlig kvalitet i arbeid og privat. Oppsummering etter " Gjør seg kjent sammenkomster" Program videre fremover...

AI9101 Interessant, lærerikt, meningsfyllt og givende var uttrykk fra deltagere og arrangører til prosjektet Auto Inform startet i august 1990 for å få med flere positive sosiale personer.  For å delta var ikke satt grenser til kunnskap, alder, kjønn eller sosial status og følgelig stor spredning til behov og ønsker fra de ca 20 personer som var med. Det var derfor ikke mulig å etablere sirkler  eller grupper på felles interesser. Positivt var at alle som deltok viste stor fortrolighet og det fremkom bare positive reaksjoner på temakvelder bl.a. om: Religion - vi har alle behov for noe.      Arbeidsplassen: Kunsten å holde kjeft og gjøre jobben. Kommunikasjon mann og kvinne: Hvorfor kommuniseres så dårlig med hverandre og hvordan vi kan gjøre det bedre. Å leve enslig - Følelser, for- og bakdeler til parforhold. Forhold til barn: Snakk med barna - heller enn til de. Personlighet: Formål å forstå og anvende de sanne karakterer for anti- eller sosiale personligheter.

Anti-Janteloven, Ta initiativ til å få dine EDB data. Møt 90 årenes utfordringer med kunnskap og kompetanse.  Fra Auto Inform til daglig leder: Gi dine medarbeidere mulighet til å bli bedre instruktører. Personlig rådgiving for deg, familien eller for jobbsituasjon

AI9201. Frisk deg opp på TEMAKVELDER. Suksess for deltagere  En annen historie: ANGST. Velg blant kurs. Shula Salong: Velkommen til åpent hus. Shula Salong. En hustavle

Tilbake til bladind

Ta kontakt - Få nye venner !

Auto Inform søker etter ( 30. januar 2013 ) positive sosiale personer mellom  40? - 60 år til  temakvelder,  meningsutveksling og sosialt samvær i Speilrommet på Danmarksplass. Grupper 4 - 12 personer.

Arrangør: PPS    Hit Counter

Send E-post   sks@autoinform.no 

AI8908A Nytt prosjekt  K/S Bergen Charterflyving A/S var for en flyver for å selv skaffe seg flyverjobb med stasjon i Bergen, noe som ellers var svært vanskelig. I virksomheten skulle ingen være fast ansatte. Alt personell leies inn på timebasis til kostpriser. Innbydelse presenterte Forretningsideen, Driftskostnader, Personell og teknikere, Kjøp av K/S andeler, Hva oppnår initiativtager, Priseksempler.

Flyver A alder 30 år, 10 års erfaring som flyver, 2 siste år som flyver i AS Norving. Samlet flytid 3500 timer.

Flyver B. Reserveflyver 35 år, 14 års erfaring, 7 års erfaring fra Norving. Jobber for tiden i Norway Airlines som flyver på Boing 737. Samlet flytid 5000 timer.

AI9004 Bedre å være årsak til handlinger enn offer ! Kalender Temakvelder. Tid for reformer. Trine leverer kommunikasjonskurs. Kommentarer fra kurs.   Tema. Personlighet. Solgte biler i Europa 1989 fordelt etter produsenter. Johnny data: Gjør PC'en lydløs med støydreper. PC som medspiller. PC-spesialtilbud.   Pearl 4de generasjons baseprogram.  Space Desk.

AI9008 Innvitasjon til bruk av egne ressurser og kunnskp til fremgang andre i et sosialt miljø.          Nytt prosjekt:  "Positive personer søkes for meningsutveksling, temakvelder og sosialt samvær" De fleste av oss bruker tiden til utdannelse for et (helst meningsfyllt) yrke, til å tjene penger, til fritid, hvile, familieliv eller en hobby for videre personlig utvikling. Å kjenne livet gjøres ved å delta, være partner; se knokler og skjeletter", bruke albuer sammen med alle typer mennesker - da, når du deltar fremfor å isolere deg, finner du hva livet er.

Hensikt:Alle behøver vi personlig mentalt vedlikehold og evner til å bruke ressurser til famililiv, venner, arbeidskolleger og enda bedre ha kraften til å overleve negativt og anti-sosiale personligheter.

Få sjelen ut fra trykk kokeren !

AI-9009A Den anti-sosiale personlighet:   Attributter Den sosiale personlighet: Basis motivasjon


Det sanne tegn på sinnets sunnhet og storhet

er å vedbli slik. .


"Det er død om du ikke kommuniserer eller

like levende som din kommunikasjon..."

AI9103 Ettertanke om ledelse - Også en liten bedrift består av flere avdelinger. Shula fra Israel ønsker deg velkommen. Bruk av konsulent fra "utsiden" En permitterts tanker. Fra Beate (52) som deltar i Auto Inform: Tilbakeblikk opplevelser i Auto Inform høst 89 - vår 91.  Fra brevet til student Monika (21) Oslo 6.3.91:  Billigere å leie PC. Pearl 4de generasjons baseprogram.