Frisk mann utgått på dato i alder 66 år

   
Til Jørgen Øydvin (Medlem av Fylkestinget i Hordaland, nesteder i komite for Kultur og Helse)

Leste "Historieløs pensjonsdebatt" BA søndag 7.desember 2003 der også sies yngre politikere (og myndighetspersoner??) opptrer med uvitende arroganse og selvgodhet pensjonister kunne spares for.

Har selv en situasjon "å være gått ut på dato" som kan brukes til handling for ???? jeg føler bør kunne skje - men hvordan?

Vedlegger sak jeg pr dato ikke har mottatt svar fra vegdirektoratet til..

Har vi noe som kan snakkes om?

mvhilsen  Svein K Søiland ++ Se PDF vedlegg Vegdirektoratet

Sendt: 8. desember 2003 01:03 Kulturleder Hordaland Fylkeskommune jobb å gjøre aktivt bedre for pensjonister. Blad "Eldreveven"

Til: oddgeir.synnes@hordaland-f.kommune.no

Emne: Utgått på dato?

Hallo ..

Sender kopi av e.post med vedlegg jeg sendte til Øydvin. Ser på nettet ateldreveven kanskje var aktuell adresse ?

 

 

 

   
Svar fra: Jørgen Øydvin  [joeydvin@online.no] Sendt: 8. desember 2003 15:14

Til: Svein K Søiland: Orientering Eldresak ?

Hei. Jeg har lest igjennom dokumentene som du sendte til meg. For meg ser det ut til at byråkratene med sine firkantede brilleglass har fulgt forskriftene uten å sette egen hjerneaktivitet i funksjon. Det er fra min side sett allikevel klart at dette er enda et eksempel på at når du er definert over en aldersgrense, som er fastsatt i en helt annen tid med hensyn til alderdom og helsetilstander, ja da blir vi definert ut av samfunnet av maktpersoner bak skrivebord. Det er sagt at den letteste måten å være lederansvarlig på er å lese alle bokstavene og praktisere disse uten eget engasjement. Slik ledelse fører ikke til serlig mye utvikling eller positiv forståelse for medmennesker.

Jeg ville tro at din sak bør være en sak for Seniorsaken. Dersom du ikke alt har tatt kontakt kan det være verdt ¨å prøve. De ha da som sitt viktigste formål å bidra til at eldre fremdeles skal sees på som ressurssterke mennesker med evner og muligheter som samfunnet trenger. Din sak synes å være en god sak slik sett.

Selv har jeg neppe noen mulighet til å påvirke saken din videre. Men. jeg har notert meg den og har den i hukommelsen dersom det gis en anledning å bruke den som et eksempel på at godt voksne oppegående mennesker blir avskrevet av byråkratiske og stivbente regelverk.

Med vennlig hilsen

Jørgen Øydvin

Hordaland Fylkeskommune svarte:

Fra: Oddgeir Synnes [mailto:Oddgeir.Synnes@hordaland-f.kommune.no]

Sendt: 8. desember 2003 13:39

Til: ‘Svein K Søiland’

Emne: SV: Utgått på dato?

Hei!

Eg har lese saka du sende meg, og skjønar godt at du er både fortvila og resignert. Dette er heilt hårreisande og kan ikkje bli ståande. Eg kan godt tenkje meg å lage ein sak på Eldreveven om dette dersom det viser seg at du ikkje får førerkort for buss. Vi får halde kontakten.

Vennleg helsing Oddgeir Synnes

 

 

E-post: Vegdirektorat +vedlegg (PDF) Blad

Emne: Adm. Lover og regler

Hallo ..

Har behov for hjelp til hensikt å forbedre kommunikaksjon tilgode forutvikling av demokratiet i praksis. Vedlagte blad 27 kan medvirke til forståelse av behov der 90 åringer idag enda arbeider positivt tilgode for samfunnet, mens enda bare 66 åringer "diskrimineres" i et byråkrati fra underavdelinger der ledende klart sier de ikke "SER".

Takknemlig om noen kan gi et trøstefullt svar til håp av forbedringer til at personer heller oppmuntres en "drepes". Hva er Deres holdning til slik praksis i forhold til den DISKRIMERING som fremkommer i vedlagte sak til søknad for dipensasjon alder 66 år og allerede utgått på dato.

mvhilsen

Svein K Søiland

Epost til Politiske partier på stortinget

AP- SP -SV - Kystpartiet - Venstre - KFP - FRP og HØYRE  Monday, December 08, 2003 12:27 AM

(PS.: Høyre var eneste parti med positiv tilbakemelding."Vent og se hva Statens Vegvesen svarer" Lurer på hvorfor øvrige parti har E-post??) 

Subject: Adm. Lover og regler  + Vedlegg til Vegdirektoratet

Hallo ..

Har behov for hjelp til hensikt å forbedre kommunikaksjon tilgode for utvikling av demokratiet i praksis. Vedlagte blad 27 kan medvirke til forståelse av behov der 90 åringer idag enda arbeider positivt tilgode for samfunnet, mens enda bare 66 åringer "diskrimineres" i et byråkrati fra underavdelinger der ledende klart sier de ikke "SER".

Takknemlig om noen kan gi et trøstefullt svar til håp av forbedringer til at personer heller oppmuntres en "drepes". Hva er partiets holdning til slik praksis i forhold til den DISKRIMERING som fremkommer i vedlagte sak til søknad for dipensasjon alder 66 år og allerede utgått på dato.

mvhilsen Svein K Søiland                  Vedlegg PDF filer

Statsministerens nyttårstale 2003/2004

Statsministerens kontor 2. januar 2004

Hallo ...

Alder 66 år: Utgått på dato...

Vedlegger kopi av dispensasjonssøknad i PDF format til Vegdirektoratet.

Fine ord i statsministers årstale konfronteres her med "virkelighet".

Jeg sender også talen, statsministeren holdt, der jeg reagerer i forhold vedlagt utgått på dato sak - som enda er ubesvart.Vedlegger blad 27 PDF format til orientering for virksomhet jeg hevder er viktigst for livet. Vi skal ikke å ha - men bruke våre resurser jeg er frustresres og ser i dag jeg mobbes av systemet.

Regner at vedlegg kan printes A4 format ved Deres kontor.

Ønsker samtlige et riktig Godt og Fremgangsrikt Nytt år.

mvhilsen Svein K Søiland

 

Pssst... Positivt var svar fra Statens Vegvesen kom fredag 13. februar 2004. Se hilsen og takk til byråkratiet som avslutning til "sak" neste spalte.  

Takk til statsminister Bondevik , Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, samferdselsdepartement og alle som trøstet meg.

Imponert og glad fremføres her en spesiell takk til statsminister og samferdselsdepartement, vegdirektorat og Statens Vegvesen. Med mine fyllte 66 år var jeg utgått på dato til utvidelsen av førerkort jeg søkte for buss klasse D og D1. Som en av det norske folket opplevde jeg uklarheter i byråkratiet som trist og frustrende og engasjerte meg derfor med å informere om “min sak” til samtlige politiske partier på stortinget, flere departement, eldreråd og Hordaland fylke. Gleden kom fredag 13. februar 2004 med brev fra Statens Vegvesen at førerkortforskriften fra 1. mars er vedtatt endret, blant annet med at øvre aldersgrensen for erverv av førerkort er tatt bort. 


Krav til helse og førerprøve skal nå vektlegges, ikke alder. 

Sitat fra Statsministerens nyttårstale oppfyllt:  Vi er alle like verdifulle. Det gjelder store som små, de som mestrer livet og de som trenger hjelp. Et slikt menneskesyn forplikter. Derfor står Norge i fremste rekke i internasjonalt hjelpearbeid. Derfor bruker vi stadig mer på helsetjenester og sosial omsorg i Norge. For meg er det noe som blir mer og mer viktig når jeg skal gjøre mine personlige valg, og når jeg som statsminister skal være med å forme vår felles framtid. Vi blir nemlig ofte stilt ansikt til ansikt med de helt grunnleggende spørsmål: Om menneskets verdi, dets ansvar og muligheter. Jeg vil formulere det slik: Ethvert menneske har rett til å oppleve seg selv som enestående og verdifullt. En enkel setning, men vanskelig å etterleve. Vi må aldri gi opp visjonen om det humane samfunn og den humane verden. Ordet «naturvern» har fått en selvskreven plass i vår bevissthet. Nå snakker jeg om «menneskevern», vernet om det enkelte lille menneske, i dets nære miljø og i den store sammenheng. Skal hver enkelt kjenne seg verdsatt i hverdagen, kreves mer enn offentlige bevilgninger. Opplevelsen av eget menneskeverd får vi ikke minst i møtet med andre mennesker. Hver dag styrker - eller svekker - vi selvfølelsen til menneskene rundt oss.

en takknemlig hilsen  Svein K Søiland
   

Under utarbeidelse 30.01.13 Antall treff Hit Counter