Cogito betyr: e'rgo sum, lat.; "jeg tenker, altså er jeg til" 

utgangspunkt i den fr. filosof Descartes filosofi

Mer overskudd og glede ?

Naturterapi og Coaching

Gjør deg kjent - Gratis miniseminar

Påmelding tlf / sms  92 61 49 51 - kl 17 - 19

Info: www.cogitobrg.no eller ring 92 41 06 07

Dag

Else

Svein

Grupper

Naturterapi

Utskrivbar brosjyre i pdf format

Coach

Utskrivbar brosjyre i pdf format

  

              

Hit Counter     30.01.2013