Bedre personlig kvalitet - noen punkter:
kontroll01.jpg (9671 bytes)kontroll02.jpg (12149 bytes)

Lurer du på ?          Hva du kan lære ?


Auto Inform hjelper deg - for at du også kan hjelpe andre innenfor områdene:

A - Helse    (Noe mer enn bare kroppen ?)

B - Miljø - Trivsel (Sanser - åpen / lukket / signaler)

C - Kondisjon - (Prestere i arbeid / faglig bevissthet)

D - Motivasjon (realistiske mål - behov og ønsker)

E - Kunnskap ( Studieteknikk. Kurs: Lær å lære deg selv ) 

F - Kontroll (Vite hva: starte- utføre det - stoppe)

G - Familie (Kurs: Kommunikasjon)

H - Venner (Auto Inform formidler om tillit og fortrolighet)

I   - Medmennesker - (Trivsel, visdom og lyst for omsorg)


kontroll03.jpg (10152 bytes)

Trygghet er et nøkkelord !

Kunnskap er et middel.

Resultatet er et mirakel .

 

 

E-post   sks@autoinform.no   kontakttelefon 55 20 01 10 

Rev.: 30. januar 2013. Hit Counter

.