Fra Auto Inform temakveld:

Det gode liv ...

Etter diskusjon og innspill av mange emner kom følgende fremst:

Å kunne ELSKE og RESPEKTERE

( deg selv, familie, samarbeidspartnere)...

Å kunne oppdage å bli kjent med din innerste sjel

Et godt yrke

(slik at du får mat, klær, reiser, fritid og har det bekvemt og romslig)

Være skapende (kreativ) og uavhengig .......

Ha god helse og fred med deg selv

og med mennesker rundt deg

Ha og kunne bruke Gode moralske grunnsetninger

Email:

Tambudzai Kanhema

Klikk PPS

I n f o r m a s j o n

=Positive Personer Sirkel