"PPS" - Positive Personers Sirkel - hva er det ?

Til deg i dag, for tiden som kommer, fra den tiden som gikk.

       

Vi kommuniserer og vi lever !

 

Auto Inform's

Positive Personers Sirkel inviterer:

Vikensgt 16 er møtested. OBS!!!Fraflyttet år 2014

Temakvelder, Meningsutveksling.

Rådgivning og Sosialt s amvær. 

PPS (Positive Personers Sirkel), en upolitisk sirkel bestående av personer fra privat- og offentlig virksomhet, uten avgrensning til medlemmers alder eller kjønn medvirker for arrangement og innhold til det kinesiske ordspråket:

Det er bedre å gjøre en god gjerning i nabolaget, enn å dra lange veier for å brenne røkelse.

Formålsparagrafen for PPS gjelder - uten hensyn til rase, religion og politisk innstilling og at sirkelen skal arbeide for: 

* International, nasjonal og lokal forståelse og vennskap. 

* Fremme enkelt personers rettigheter gjennom kunnskap 

* Forbedre personlig kvalitet i forhold til jobb, samfunn og privat. 

* Respektere og forstå andres handlinger og arbeide. 

* Holde høy etisk standard i liv og yrke. 

På treff (ca 10 kvelder i løpet av året) utveksles erfaring og der gies råd for aktuelle saker.  

I PPS sirkelen er positivt for et "Gjør seg kjent" foredrag til eget valgt tema. Der gjøres kjent egen prioritering av forhold for sine behov, ønsker og plan for å nå frem til de personlige målsettinger.

Bente's opplevelser og erfaring fra Auto Inform 1989-91:  klikk her

Første invitasjonen var til et møte 20.8.1999 klikk her

Hit Counter          Oppdatert 30.01.13    e-post

Auto Inform hovedside

Mange bruker ordet "normalt" i betydning av oppfatninger som menes tilhører et flertall i folket. Vi kommer til verden, vokser opp, utdannes, starter i arbeidslivet og søker posisjon og anerkjennelse. De fleste når pensjonsalderen og får tid og muligheter til å oppleve nytt, gjøre mer positivt og søker gjerne nye utfordringer for mere å trives med. Hvordan bli "Up to date" for sine muligheter og egne talent ?

Jo, et enkelt råd er å ikke komme til noen med dine egne problemer ! Søk heller ikke samvær eller kontakt med personer "Som er Best" Finn heller frem til og snakk med personer av "brukne hjerter", der du kan lære mye fra emosjonelle, spirituelle, kroppslige, finansielle, sosiale eller kulturelle problemer vi alle opplever men som vi oftest har vanskeligheter å konfrontere. Ingen er upåvirkelig. Normalt synes for de fleste personer "å trekke seg tilbake" isolere seg fra omgivelser det skjer negativt. Med slikt blir enda mere negativt.

Alle gråt, eller burde gjøre det da TV viste flyktninger som ble drevet fra sine hjem i Kossovo. Hvordan kan det eksistere mennesker som er så syndige og årsak til slikt ??? Da flykninger med NATO's hjelp for rettferdighet i Kossovo reiste tilbake, fikk uskyldige sivile Serberne oppleve å måtte flykte fra eget land, uten at rettferdighet kunne påtvinges eller skje i FN's regi.

Vi må alle bare erkjenne at vår menneskelige rase tilhører alle mennesker. Solens oppgang og nedgang er aldri den samme. Hvert menneske har også sine egne sinnsbevegelser og vi er alle forskjellige og må derfor også lære oss bedre å ta eget ansvar.

En skilt kvinnes sorg var ikke hennes egen, men hun bekymret seg for mannens ve og vel etter skilsmissen. Hun mente mannens senere ulykkelige liv og ruin kunne vært unngått - om bedre evner for kommunikasjon.

I dag bruker hun sine erfaringer fra skilsmissen, også for Auto Inform's PPS slik at andre ikke skal oppleve et nytt helvete. Hennes budskap og virke kan fremføres til følgende regler:

* Mennesker er urealistisk, ulogiske og selvsentrerte. Elsk dem likevel

* Om du gjør gode ting og anklages for skjulte motiver. Gjør likevel det gode.

* Om du gjør suksess og får falske venner eller sanne fiender. Vær likevel suksesfull.

* Når det gode du gjør i dag, glemmes imorgen. Gjør det gode likevel

* Ærlighet og giverglede kan skade deg - Vær likevel frank og fri.

* Folk elsker tapere, men følger bare vinnere - Følg uansett en eller annen taper

* Hva du har bygget over mange år kan ødelegges på et øyeblikk - Fortsett likevel å bygge videre

* Mennesker som har behov for hjelp men angriper deg når du tilbyr din hjelp - Hjelp uansett