Auto Inform kurs handler om selvvalg:

"Vi vil bli Bedre for å være Best"

stavenes02.jpg (17996 bytes)          stavenes06.jpg (14377 bytes)

                                                                                     Eier Åge Stavenes er bruker av dataprogrammet Micro-80

Stavenes & Co mek verkstad - 5700 Voss arbeidet i 2 år i et prosjekt med vektlegging på forståelsen av kundebehandling, bruk av data som styringsverktøy og kvalitetssikring. Auto Inform utviklet eget kurs, i samarbeide med daglig leder som ble et godt grunnlag til arbeidet for kort-  og langsiktig målsetting .

Kurset  var navnet  Vi vil bli Bedre for å være Best !  4 timer var brukt hvert kvartal i året for alle ansatte, med kurskompendiet som grunnlag. Der var tilpasset forskjellige emner til hvert møte, hele tiden for målsetting å forbedre i forholdet til kunder, internt og kvalitetssirking. Møtene var benyttet til å la ansatte komme med synspunkt og kommentarer til de planlagte innvesteringer og om driften generelt. Daglig leder fremførte resultater og sammenlignet med tidligere tall og budsjett. Prosjektet hadde også positiv innvirkning på den interne kontrollen drt samtidig ble arbeidet med.

Ledelse og delepersonell fikk grunndig innføring i bruk av data som styringsverktøy for økonomi, betjening av varer og kundeoppfølgning. Mekanikere fikk opplæring i feilsøking på biler ved bruk av data som hjelpemiddel.

Prosjektet som ble gjennomført, viste seg så vellykket at det ble besluttet videre kontakt med Auto Inform, da det viste seg å komme frem mange forhold som arbeidstakere setter spørsmål til og som kan løses før problemer utvikler konflikter. Kostnader for dette prosjektet fordelte seg anerledes enn som opprinnelig var budsjettert, fordi opplæringen som var tenkt i utgangspunktet, var lite hensiktsmessig for bedriften.

Eier Åge Stavenes er bruker av dataprogrammet Micro-80. I tillegg til support av kunnskap fra leverandøren, medvirket Auto Inform til beslutning for å ta vare på alt som virket for daglig drift - å ikke ukritisk "gå for på nye programmer". Slik har bedriften i en periode spart 10tusener av kroner.

stavenes01.jpg (17766 bytes)
Daglig leder fremførte resultater og sammenlignet med tidligere tall og budsjett.

stavenes03.jpg (25458 bytes)

4 timer var brukt hvert kvartal i året for alle ansatte, med kurskompendiet som grunnlag. Der var tilpasset forskjellige emner til hvert møte, hele tiden for målsetting å forbedre i forholdet til kunder, internt og kvalitetssirking. Møtene var benyttet til å la ansatte komme med synspunkt og kommentarer til de planlagte innvesteringer og om driften generelt.

stavenes10.jpg (8342 bytes)

Ledelse og delepersonell fikk grunndig innføring i bruk av data som styringsverktøy for økonomi, betjening av varer og kundeoppfølgning. Mekanikere fikk opplæring i feilsøking på biler ved bruk av data som hjelpemiddel. .

Tilbake til Bladfortegnelse 

Tilbake til Auto Inform hovedside

Hit Counter År 2001: Link til Stavenes Bil

E-post til Auto Inform    

 

Forbedringer for bilverkstedet:

stavenes04.jpg (26039 bytes)

Kundeservice prosjektet fikk gjennomført med anskaffelse av nytt utstyr og  forbedringer i arbeidsmijøet, som  også kommer kundene tilgode. 

stavenes07.jpg (11677 bytes)Disponent Henning og eier Aage Stavenes med ansatte var med på å utvikle Auto Inform's kundeservice program.

stavenes09.jpg (9641 bytes)

Dette prosjektet som ble avlevert viste seg så vellykket at det ble besluttet å fortsette videre fremover, da det  viste seg å komme frem mange forhold som arbeidstakere setter spørsmål til og som kan løses før problemer utvikler konflikter.