Ad.: Personlig kvalitet :

Sann Storhet !

 

Sann storhet er i livet å kunne fortsette sammen med andre personer og i sine omgivelser - selv om du kan føle for det motsatte. Et enkelt ord eller misforstått handling er ofte årsak til "at vi ikke lenger tåler mere" og vi trekker oss tilbake, pleier sorgen og søker etter sympati (=medfølelse). Den kommer ikke slik vi forventer og hevnen kommer med å søke etter "riktige" steder for "din forklaring" for "rettferdighet"..

Hensikt er å få oppmerksomhet for dårlig behandling og negativt om andre personer. Ditt selvbilde forblir uten rifter eller feil. Du krever innrømmelser fra den eller de som skapte "ditt helvete"

Auto Inform har ikke gratis kapasitet til "å pleie". Her kan du sammen med andre "friske" mennesker spre lys og glede for hverdagen. Det er en sykdom å forvente at "andre" skal ordne opp eller gjøre det for deg. Om slikt forsøkes og hjelpen ikke lykkes, går livet bare videre med enda en ny fiende - som kom fra den dagen vedkommende heller ikke kunne hjelpe deg        

På arbeidsplassen savnes ofte anerkjennelse for et godt utført arbeid. Økonomen mener at "penger" "penger" og atter penger også er anerkjennelse. Men selv med høyeste lønn (uforståelig?) oppleves negativt i arbeidmiljø der misnøyen og konflikter lever godt fordi "feile" personer æres og anti sosiale holdninger bringer negativt om "dårlige" kolleger.

Før eller siden oppleves ensomheten i livet da vi oppdager at våre nærmeste bare er interessert i oss, så lenge "jeg" har noe å gi. Slikt er en tøff oppdagelse for barn som da fortere blir voksne, når de selv ønsker det eller må klare seg uten mor og far. "Slikt hadde jeg aldri trodd om mine nærmeste" sies, men jeg kjenner enda noen som "vil ta seg av meg" og som kjenner mine "problemer". Psykologer, familierådgivere, helse, utdannelsesvesen, jurister, og religiøse bevegelser, lever et godt liv i arbeidet med ofrene.

Auto Inform er for deg som ønsker å bli bedre - og arbeider for å få et godt forhold til og sammen med andre enda oppegående medmennesker...

       til Innholdsfortegnelsen for  blad.   30.01.13

Hit Counter

Tilstand FØR :

dian01.jpg (6830 bytes)
Hei, kommer du på festen - du kommer til å treffe mange nye mennesker !      Nei, det er så overfladisk.

 

 

DIAN03A.jpg (4090 bytes)

Alle menn er tette i hodet!

dian02.jpg (6132 bytes)

Du klarer deg aldri som selger. Ingen vil kjøpe noe slik som du er.

ETTER

dian04.jpg (5135 bytes)
Auto Inform prosess er gjennomført: Fjerner fastlåste ideéer og tilstander.

dian05.jpg (4789 bytes)
Er personen et evnetilfelle (kunnskapsmangel) har personen flyttet seg ut av fastlåste tilstander og da kommer evnen til å gjøre nye ting. Man blir istand til å stå overfor livet uten at man trenger å rettferdiggjøre sine egne handlinger eller forsvare seg selv mot andre.