Sverre Kvaløy (ikke 80) men fyllte 90 år 20. okt 2003

I Auto Inform bladet nr.  27 side 12 var Sverre Kvaløy  oppført som jubilant og 80 år. Men dåpsattesten viste han var født 20. okt. 1913 og således  feiret han  90 årsdag med bl, a sine 10 oldebarn (stort bilde

Sverre Kvaløy ble født i Bindal, Nordland fylke på grensen til Trøndelag. Han vokste opp i Løbergsveien Bergen  da familien flyttet til Bergen da faren fikk en stilling som los  i Bergenske Dampskipselskap.  I 1948 giftet han seg og fikk 3 døtre i ekteskapet. 

Redaksjonen besøkte ham 20 mars 2004 i hjemmet der han nå bor alene siden han ble enkemann i 1993. Han betjener selv huset og en stor hage og har i siste 20 år vært aktiv i Fanabygdens Pensjonistlag der han mener bridge, turer, dans og rødvin er årsak til den gode helsen og ungdommelige fremtreden. Leser gjør han uten briller. Han begynte  som 18-19 åring i bilbransjen året 1931 på kontoret til Auto 1923 i Nygårdsgt. Stort bilde. Gode papirer fra Handelskolen mener han var årsak til han fikk jobben. I 1946 begynte i ny jobb som lagersjef og senere planlegger hos Sverre Munck. I 1957 gikk han tilbake til ny stilling hos Auto 1923 som driftsleder og senere som disponent. Av hans mange oppgaver for Auto 1923 med ansettelser og ansvar for personalet, inkludert avdelinger utenom Bergen med Førde, Voss og Stord var bygging - innredning til at det nye bygget Autogården (stort bilde) under) innfridde for oppgaven.  

Autogården Auto 1923 Nygårsgt 1931 Sverre Kvaløy og 10 oldebarn foto fra 90årsdag 2003

Hit Counter 30.01.2013