Festmøte m/ "juletallerken" på Banco Rotto 1. desember 1999

Foreningens leder Svein Søiland redegjorde ved festbordet for veteran virksomheten som er gjennomført fra året 1991, da "noen" snakket sammen og startet foreningen. Det ble uttrykt takknemlighet til at foreningen har lykkes med sine utallige turer, bedriftsbesøk, utgivelsen av blad og ikke minst treffene på Banco Rotto Kontakten med bilbransjen har vært meget god og vi har aldri opplevet negative svar når det har vært anmodet om bedriftsbesøk med omvisning. De mange sponsorer som støtter oss, gjør at vi har kunnet holde et relativt høyt ambisjons nivå. Fremover vil foreningen utnytte sine ressurser ved mer å bruke internett og gi ut bladet en gang i året. En viktig oppgave er å ta vare på historier fra veteraner’s fortid. Selv om utviklingen av produkter, maskiner, teknologi, transport midler, radio, TV, Internett og pengemidler har vært fantastisk i senere år, er enda i dag det største: "å kommunisere med mennesker i våre nærmeste omgivelser".

Forventningsfulle festdeltagere

I bakgrunnen fra venstre Jørgen Myking og så følge 4 æresmedlemmer Bendik Alnæs, Anton Skjelbred, Olav Helland og Johs Eriksen

Jørgen Myking roste styret og leder for det arbeid som blir utført til fordel for medlemmer. Videre sa Myking at han var imponert over den positive holdning vi blir møtt med fra ledelsen ved bedriftbesøk.

Kaffen er kommet på bordet og praten går som smurt

Det muntre hjørnet

Hvem taler - hvem lytter

Gode minner fra tidligere opplevelser i yrkeslivet er alltid populære Mange hadde noget å berette.

30.01.13 Hit Counter