Veterantreff på Fana yrkesskole / Slåtthaug v.g skole.

Om billinjen i dag - og fremover.

I 1967 fikk en i Fana i stand en klasse for tekniske tegnere som da hadde lokaler i øverste etasje i Fana Sparebank. Det var i gang arbeid for å skaffe egne lokaler for Fana yrkesskole, men før en fikk til dette måtte klassen flytte på seg og var både på Storetveit skole og på Nattland skole. I 1970 tok Fana yrkesskole i bruk lokaler på Slåtthaug. Da yrkesskolene ble overtatt av fylket kom også Hordaland Fylkeskommune med i samarbeidet og Fana ble en del av Bergen Kommune. Tirsdag 10. november 1998 ble gitt en orientering om dagens klasser for 2 års opplæring til veteraner fra bilbransjen til overskriften: "Om billinjen i dag - og fremover."

Volvo, Opel og Toyota overbeviste med teste utstyr for undervisning. Lærerne Ove Ullestad, og John Skogstrand viste kunnskap og dyktighet for opplæringen av nye bil mekanikere

Ny teknologi for testing av forbrenning og avgass overbeviste alle om for å se lyst på fremtiden.
Om billinjen i dag - og fremover.
Billinjen har trivelige verksteds lokaler til undervisningen
Undervisnings inspektør Valaker, lærerne Ove Ullestad og John Skogstrand orienterte interesserte veteraner med visning og foredrag av tidsmessig utstyr for testing på dagens biler

Kaffe og wienerbrød på lærerværelset etter demonstrasjon på datarommet med Internett. Her er muligheter for at veteraner også kunne få opplæring på kveldstid ?