Invitasjon sendt A-post 230 adresser

Oktoberfesten 

14. okt 2005

Gjensidigegården Sandviken

Bilder  Per W. Larsen

og

Bjørn-Ivar Johannessen

    70 personer meldte seg til festen.

Edvin Sletten 

mer enn 95 år

Bilder mangler fra dekket koldtbord, Anette Strømmen som ansvarlig for restaurant og  Tryggwi Malmquist som takket for maten   

Takk til sponsorer 

Håkon Magnus Øksnes 

1 av de flere enn 60

1 min Jørgen Myking

Ingolf Fjereide var orkester.

 Asbjørn Johansen og Ole Sandal på dansegulvet.

Reidar Tveitnes og Kjell Steine minnes fra arbeidsplassen

Jan og Inger-Margrethe Andreassen 

koste seg

Ole Sandal m/hustru, Reidar Tveitnes og Ole M Jamne.

Herdis og Romer Bruland var også aktive på festen

Grattis for dagen - 

Inn i ringen og solodans

Svein K Søiland fyllte 68 år

 

 

 

Eldste Edvin Sletten (1910) og yngste Per W Larsen (1941) veteran er for noen med 31 år aktivt i veteranklubben. Magnus Rosendahl (1921) har vært med i klubben fra 1991.

Arthur Moss (1921) har arbeidslivet fra Bergens Sporvei fra 1945 til han ble pensjonist. Han fikk gullmerket på festen. 

Hit Counter 30.01.13

Tilbake veteraner - Auto Inform hovedside